×

چگونه خرید کنیم

1 اکانت جدید بسازید.
2 سفارش خود را بررسی کنید.
3 سفارش و ارسال

در صورت بروز مشکل با ما در ارتباط باشید.

ساعت کاری

شنبه تا چهارشنبه: 9:00AM - 6:00PM
پنجشنبه: 9:00AM - 4:00PM

FORGOT YOUR DETAILS?

طراحی سایت آموزشگاه موسیقی سارین

مرکز موسيقي سارین دهم ارديبهشت ماه سال 1377 به مديريـت يدالله قنبري تاسيس و افتتاح گرديد.

مرکز موسيقي سارین  ، علاوه بر فعاليتهاي آموزشي بر اساس استانداردهاي علمي و کاربردي موسيقي ،تلاش هايي را نيز در راستاي شناساندن موسيقي صحيح علمي و بطور کلي فرهنگ موسيقي نموده است .

هدف از تشکيل گروه آموزشی موسیقی ایرانی ، آشنايي هنرجويان با ميراث موسيقايي اين سرزمين بوده و ديگر اينکه بر آن انديشه ايم تا در اين مرکز ، علاوه بر حفظ و اشاعه موسيقي ايرانی به عنوان چکيده ناخودآگاه موزون ايراني، تا حد توان، اين باور را در هنرجويان زنده کنيم که مي توان از هرکجاي اين قصر زرين،پنجره اي به زندگي امروز باز کرد و ميدان نوآوري و ابداع و قابليت پذيرش آن در موسيقي ایرانی بسيار وسيع است.

از طرفي هم باور داريم که بايد با پديده هاي موجود در فضاي فرهنگ و موسيقي برخوردي علمي و درست داشت.

اما هدف از تشکيل گروه آموزشی موسيقي کلاسيک را مي توان در اين چند جمله خلاصه کرد:در بعد آموزشي آن، آشنايي هنرجويان با گروه نوازی، ريتم شناسي، آشنايي با ادبیات موسیقی کلاسیک ، ايجاد سونوريته مطلوب در صداها و به عبارت عمده مشارکت در يک حرکت جمعي و تجربه فرهنگ موسيقي گروهي سالم که با فقر و فقدان آن مواجه هستيم و در بعد اجتماعي قصد داريم از طريق برگزاري کنسرت به نفع سازمانهاي عام المنفعه واقعي، هنرجويان را با اصل نوعدوستي، مردم گرايي و زندگي اجتماعي آميخته و آموخته کنيم : به عبارتي يک فعاليت فرهنگي دقيق و منظم گروهی.

آدرس وب سایت آموزشگاه موسیقی سارین: Sarin-academy.ir

CONTACT INFO

Mulberry St, New York, NY 10012, USA

1.900.256.332
1.900.256.334

hello@yourwebsite.com
www.hogash.com

TOP